Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

diumenge, 12 d’abril de 2015

PSICOSIS ELECTORALSL’any actual, 2015, és un any que el catalans haurem de recordar per l’ambient polític generat. Un ambient de desig de llibertat. Una llibertat emmanillada perquè no es pot exercir sempre que es vol i com el poble vol. Però malgrat tots els entrebancs generats, no per un respecte de la racionalitat si no per una ambició de poder, directament o indirecta els catalans podrem manifestar la nostra llibertat. I en l’ambient electoral creat hi figuren dues conteses molt importants, les eleccions municipals del més de maig i les autonòmiques catalanes del més de setembre. Entre les dues també s’hi troben les generals. Totes tres mereixen un  tractament adient per part dels catalans que volem la independència. Aquesta voluntat que ha estat rebutjada políticament en una llei que el seu primer objectiu és la dignitat de les persones, perquè si ho són les persones, també ho serà l’estat. S’ha tergiversat la lògica i primer és l’estat i desprès les persones. Un greu error. Però tots els errors tenen el seu dia lluminós per adonar-se’n i corregir-se. És de desitjar que totes les tres conteses electorals esdevinguin aquesta llum. I això només ho poden aconseguir els catalans de veritat, aquells que estimen, que pensen racionalment i que són verdaderament solidaris. La lògica ens diu que la política, si és política verdadera, el seu fonament el constitueixen les persones i per tant el primer objectiu ha de ser la dignitat de totes les persones . Un altre fonament està en l’estimació del país per damunt de les exigències de partit i de poders de l’ordre que siguin. Els poders absoluts tan polítics, com econòmics, si són absoluts no estimen els país, perquè posen l’estat i la riquesa per damunt de les persones. I tercer, la solidaritat neix de la voluntat de les persones, no de les imposicions del poder. El llistó que té Catalunya pel salt perfecte és molt alt, però el salt ha de ser vàlid. I en les tres conteses electorals, els catalans hem de superar el llistó de la llibertat que porta a la independència. Com? Sincerament, a Catalunya votant majoritàriament, amb números, perdoneu, estratosfèrics els partits que en el seu programa prioritzen el dret a decidir que porta a la independència. Però s’ha d’ aconseguir racionalment, respectuosa i amistosa. En les municipals, tots els ajuntaments, governats per partits netament catalans, en les autonòmiques, ha de ser possible, pels partits clarament independentistes i les generals amb una demostració que Catalunya només la representen vàlidament els seus partits netament catalans. No és impossible. I s’ha d’aconseguir, però sense caure en l’error del desprestigi, de l’insult i de la insolidaritat. Tres campanyes electorals de l’any 2015 que han de demostrar davant tot el món la personalitat i la identitat autèntiques de Catalunya.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada