Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dijous, 30 de juliol de 2015

ORÍGEN DE LA GRANDESA I FEBLESA DE LA CONSTITUCIÓÉs possible que algun lector amic no estigui d’acord amb la paraula feblesa. Personalment penso que aquesta feblesa és la base de la seva grandesa. Per què els objectius de les obres dels humans estan emmarcats per aquestes dues paraules. La feblesa és un dels constitutius del ser humà. I malgrat aquesta feblesa és capaç de fer obres extraordinàries i una constitució per modelar la convivència d’un poble és una d’elles. El procés de la Constitució des de la redacció a la seva aprovació és molt expressiu. Una vegada constituïts el Congrés i el Senat un dels primers objectius era redactar la constitució espanyola, que no era la primera. Un grup de polítics escollits entre els diputats i els senadors, coneguts com pares de la constitució, fou l’encarregat. Una vegada complert el primer objectiu caliu el cedaç del Congrés i del Senat. Ull, s’hi presentaren 3.100 esmenes al text inicial abans d’arribar a la redacció definitiva. Algunes esmenes foren a la totalitat, com la presentada pel Senador, Lluis M.Xirinacs, que era un redactat nou de gairebé tots els articles, esmena no acceptada i vista amb mals ulls per diputats i senadors catalans. L’he llegida i penso que, avui, no ens trobaríem amb els problemes actuals, d’haver-la acceptat. Les esmenes donen una idea de la pluralitat d’opinions. Votada al Congrés i al Senat, els resultats foren: CONGRÉS: 345 vots. 325 afirmatius, 6 en contra, 14 abstencions. Curiós, els vots negatius foren els de A P, l’actual PP. SENAT. 239 vots, 226 favorables, 5 negatius i 8 abstencions. Els negatius foren els de la Minoria Basca i el de Lluis M Xirinacs. Anem a la votació popular, el referèndum del dia 6 de desembre de 1978. Nombre d’espanyols que tenien dret a vot: 26.632.180. Nombre de votants: 17.873.301. Vots afirmatius: 15.706.018. Negatius: 1.400.505. Vot blanc: 632.902 i nuls:136.786. Sumant els electors que no van votar, els vots negatius, els vots en blanc i els nuls, resulta que 10.928.972  espanyols amb dret a vot no estaven d’acord amb el text constitucional presentat a votació. És un signe evident de la feblesa de la Constitució davant la voluntat popular i una evidència que quan una part considerable del poble protesta té dret a ser escoltat, perquè la vigència li ha donat una majoria no massa lluny de la minoria. Com una curiositat analitzem què va votar Catalunya: nombre d’electors: 4.398.173. Votants: 2.985.790. Afirmatius: 2.411.870. Negatius: 143.265. Blancs: 126.462. Nuls: 20.569. Sumant el no votants, els negatius, els nuls i els blancs, no estan d’acord amb la Constitució: 1.703.679 votants catalans, una xifra prou representativa que convida a pensar quina és la proporció actual d’acord amb els moviments socials desenvolupats i són una base a l’esperança sòlida d’una Catalunya lliure i independent. Els nombres canten i des de la voluntat popular la feblesa de la Constitució és un fet, no només a Catalunya sinó arreu de la pell de brau. És la realitat de la llei natural que la història es mou i canvia contínuament i considerar-la dogmàtica és un error força greu. El procés de la Constitució és alliçonador, també amb les contradiccions que si descobreixen. Conèixer amb més profunditat la Constitució és un font de sorpreses i una argumentació a favor de les persones davant un poder que no entén què és la globalització i la globalitat, que no són possibles sense la centralitat del ser humà.Amb la Constitució també fem camí cap a la independència. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada