Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dijous, 13 d’agost de 2015

A Espanya s’ha de parlar espanyol?És una afirmació que es repeteix sovint. Però pregunto, existeix la llengua espanyola? Amb l’article 3 de la Constitució no, existeix el castellà i altres llengües espanyoles. Aleshores quan jo parlo català amb un espanyol perquè em diuen que “en Espanya se habla espanyol”, quan d’acord amb la Constitució, art. 3, 2, el català és una llengua espanyola? La llengua espanyola com a tal no existeix. El castellà és la llengua oficial de l’estat, no d’Espanya, perquè els espanyols poden parlar gallec, euskera, català i castellà, i altres modalitats com el castuo, el bable i alguna altra. No és el mateix ser llengua oficial de l’estat, que de la nació que en té vàries. El castellà és l’oficial de l’estat, per què? Per consens polític. Fem una abstracció possible i que fos Andalusia qui per poder s’hagués proclamat estat, quin seria l’ idioma oficial? Suposo que d’acord amb com es viu en aquest país, ens dirien que l’andalús. I penso que hi tindrien dret. Però parem esment en la Constitució.
Article 3 de la Constitució:
1.- El castellà és la llengua oficial de l’estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la.
2.- Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les Comunitats Autònomes d’acord amb els seus estatuts.
3.-La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.
Suposem que a plena via pública m’atura un policia nacional i li contesto en català. Ell hem diu, “en espanyol”. Quina serà la resposta del policia quan amb l’article 3 li digui que la Constitució m’empara? Li comento que el dret “d’usar-la” no és cap obligació i que l’article 3, 2 diu que el català és oficial a casa meva. Pel que es llegeix i es comenta amb tota seguretat em detindrà però la llei és la llei i la seva obligació és complir-la perquè amb la llei a la mà puc presentar una denúncia contra ell per incompliment de la Constitució. La resposta del policia em pot acusar de falta de respecte a l’autoritat. Primer, la llei és autoritat, segon la policia no és autoritat, és agent de l’autoritat per fer complir la llei. Si la llei m’empara, no se’m pot acusar de falta de respecte ni a la llei, ni al representant, ni a l’autoritat.
Respecte al tema, l’idioma, quina falta de respecte se li pot tenir si no existeix? No entenc, que una part esdevingui per apropiació, tot absolut. Va contra el paràgraf 3 de l’article 3, anul·lar no és ni respecte, ni protecció. I és el que es vol fer amb les llengües minoritàries de la pell de brau.
Conèixer bé la Constitució és l’eina a les nostres mans per evitar manipulacions. Que se n’hi fan i moltes, a tots nivells. Però els més perjudicats sempre els ciutadans, el poble.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada