Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dimecres, 27 de gener de 2016

Estudiar la constitució obre i tanca portesSovint hem escoltat que el problema de la independència de Catalunya és més polític que legal. És a dir, que legalment el referèndum és factible. I precisament aquest problema m’ha despertat el cuc de conèixer-la un xic més a fons. Però la seva lectura i estudi anirà acompanyada, article per article, de les esmenes que en el seu dia presentà Lluis M. Xirinacs i ens adonarem de quina seria la situació actual de no haver-les rebutjat, no només els polítics espanyols sinó també els catalans. Comencem:
Article Primer
1.- Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic  la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
L’esmena de Xirinacs diu: “Propugna com a valors superiors dels seu ordenament jurídic, la llibertat, la justícia, la igualtat, la democràcia i el pluralisme polític i nacional i es constitueix en estat de dret on tots, ciutadans i poders públics,resten subjectes a l’ordenament jurídic.” Aquesta esmena correspon al primer punt de l’article 1 perquè primer és el reconeixement de la sobirania d’on emana l’autoritat de la defensa dels valors. Val la pena parar esment en el concepte democràcia per a Xirinacs és un valor superior de l’ordenament jurídic, no una característica de l’estat. L’Estat ho demostrarà amb la seva actuació obligada per l’origen popular (democràtic) del seu poder. L’Estat és un poder que ha de garantir el valor social i democràtic dels seus ciutadans, que són els que tenen dret a gaudir dels valors. Els governants hi tenen dret perquè són ciutadans i deures de salvaguardar-los perquè han rebut aquest mandat. Una altra circumstància a tenir en compte i que en el text legal no hi consta, és que els governants com ells ciutadans també estan subjectes a l’ordenament jurídic. És una esmena que fila més prim i garanteix millor el protagonisme  i la qualitat de la societat civil. Una altra característica a tenir en compte es “el pluralisme polític i nacional”, és a dir la diversitats de partits i la diversitat de nacions. En una paraula tanca l’aixeta a subterfugis polítics al marge de la llei.
2.-La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen tots els poders de l’estat.
Esmena del Xirinacs:”La Confederació  espanyola, formada per aquells Estats que hi pertanyen per voluntat pròpia, reconeix que la sobirania resideix en els diferents pobles que la componen, dels quals emanen els poders de tots els òrgans de la Confederació.” No hi calen comentaris. Xirinacs era un profeta i un defensor dels drets de Catalunya però no només de Catalunya si no de la resta dels pobles d’Espanya. És obvi que és la solució d’un polític que en solitari ho defensà en el Senat, i suposo que la conducta dels polítics catalans el porta, entre altres raons, a escriure els tres volums de LA TRAICIÓ DELS POLÍTICS.
3.-La forma política de l’Estat Espanyol és la Monarquia Parlamentària.
Esmena:”La forma política és la República democràtica i parlamentària”. Penso que és prou clara i no hi calen comentaris per adonar-nos que hem perdut més de trenta anys en l’exercici dels nostres drets com a poble lliure i independent. Penso que la comparació entre els dos redactats ens ajudarà una mica més a voler ser independents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada