Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

diumenge, 17 de gener de 2016

Què vol dir no complir l’article 155 de la Constitució?Art.155.-1.-“Si una comunitat autònoma no complia les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposen, o actuava de forma que atemptés greument contra l’interès general d’Espanya, el govern, previ requeriment al president de la comunitat autònoma i, en el cas que no l’atengués, amb l’aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per tal d’obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l’interés general esmentat.
                 2.- Per a l’execució de les mesures previstes a l’apartat anterior, el govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes”.
Aquest article em desvetlla les següents qüestions:
a.- complir les obligacions. D’acord, però el no compliment no sempre és culpa d’un sol responsable. Quina responsabilitat hi té el govern de la nació en el no poder complir una comunitat autònoma?. S’analitza bé aquesta circumstància? Es debat bé  l’ incompliment d’una llei en un cas concret amb el diàleg imprescindible? Un No és la solució democràtica dels problemes? S’analitzen els possibles punts positius d’un incompliment quan l’incomplidor no és el responsable si no qui busca solucions?
b.-atemptat greu contra l’interès general d’Espanya. Què vol dir atemptar contra Espanya? Qui atempta contra Espanya, qui es vol separar perquè se sent incomprès i menys tingut o qui amb la seva política impedeix que el defensor de la independència se sent cada dia més pobre i no pot contribuir a l’enriquiment de la nació? Empobrir a una comunitat autònoma amb actuacions fora de la llei i amb lleis que resulten gens democràtiques penso que és un greuge molt seriós contra l’interès nacional d’Espanya. I Sr. Rajoy amb quina autoritat acuseu a Catalunya quan vos públicament demanàveu signatures contra Catalunya i contra el seu cava?
c.- un compliment de la llei no ha de ser mai forçós perquè quan ho esdevé vol dir que la lleu va contra els drets de qui es rebel·la. Sr. Rajoy, ho ha valorat mai assegut a la taula amb els representants de Catalunya? Oi, que no? On rau el comportament democràtic d’un estat de dret? En la força o en el diàleg intel·ligent i constructiu?
d.- el compliment de l’apartat 2, què vol dir, crear més enemistats encara de la resta de comunitats autònomes contra Catalunya. El bé general d’Espanya no depèn d’una convivència pacífica que cap govern espanyol de la democràcia ha procurat mai que existís entre Catalunya i la resta de Comunitats?. Sr. Rajoy, la situació política actual de Catalunya té un responsable constitucional, que no és vol reconèixer, la política del govern envers Catalunya. I aquest greuge contra el bé general de l’estat espanyol només té, avui en el marc democràtic europeu, una solució constitucional, la independència de Catalunya. Ho corroboren: Declaració Universal del drets humans, Pacte Internacional dels drets civils i polítics (ratificat per Espanya el 27 de juliol de 1977) i la Carta de les Nacions Unides.
Amb els fets i les lleis a la mà, Catalunya té tot el dret de voler ser un estat independent en el marc de la Unió Europea i si m’apureu molt en l’ EFTA. El procés cap a la independència dirigit pel nou President de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, es fonamenta en la democràcia i en la llei.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada