Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dijous, 24 de març de 2016

La fredor política pot esdevenir inhumanaEls sentiments de condol per la mort d’éssers estimats  no entenen, ni de Constitucions, ni de lleis. El desgraciat accident de Freginals causà la mort a noies estudiants de diferents nacions, essent Itàlia la més castigada. El govern italià informà, també el President de la Generalitat, del viatge del seu President a Catalunya per acompanyar els familiars de les víctimes en un moment tan dolorós. El Govern Espanyol prohibí al President de la Generalitat anar a rebre l’il·lustre visitant. Sortosament el President Català donà preferència a l’humanisme abans que a la llei. El Sr. Rajoy tan amic de la Constitució s’oblidà que l’espanyola en el seu preàmbul diu: “garantir la convivència democràtica dins la Constitució i les lleis d’acord amb un ordre econòmic i social just” Acompanyar el dolor és convivència i ordre social just, Sr. Rajoy, el que no és ni democràtic, ni ordre social just és que la representant del Govern Espanyol es retiri i abandoni. El paràgraf 2 de l’article 9 encara és més explícit: “Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en el qual s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”. Va complir el President del Govern i la seva representant a Catalunya l’article citat que segons el qual els ciutadans catalans i els seus representants tenien tot el dret de rebre el President d’Itàlia en una visita que fonamentalment era social? Manipular políticament el dolor i la mort no és només antidemocràtic sinó inhumà. L’article és prou expressiu de quina ha de ser l’actuació dels poders públics davant d’obstacles. Tampoc aquesta vessant es va complir. Quina diferència d’interpretar la democràcia i els poders públics, del govern italià i del govern espanyol. Itàlia informa esperant la presència, Espanya no informa, prohibeix. Quin és el govern democràtic, Sr. Rajoy? I amb la Constitució a la mà havia de remoure les dificultats. Negar la presència del govern català era negar el dret dels catalans a solidaritzar-se amb el dolor dels familiars de les víctimes. És molt greu aquest comportament. Fins en el dolor impedeix ser catalans. La fredor política massa sovint és inhumana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada