Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dimarts, 19 d’abril de 2016

Una constitució per a la humanitat i als seus poblesPosar la Constitució Espanyola com a norma indispensable i inamovible com fan els polítics espanyols i principalment el PP i el PSOE m’ha portat a reflexionar sovint sobre el significat i el perquè d’una Constitució. No sóc cap especialista en dret constitucional però aquesta condició no m’inhabilita per poder tenir les meves opinions i principalment quan ens movent en models democràtics. La base de la Constitució Espanyola, ho reconeix el preàmbul, rau en la defensa de la persona, però dissortadament les persones se senten massa sovint menystingudes per la llei. No totes tenen els mateixos drets. I és precisament aquesta circumstància la que m’ha portat a pensar si existeix alguna constitució que té per base la persona i es pot aplicar a tota la humanitat amb el respecte que es deuen als pobles que la configuren. Movent-me en el món que més conec i procurant respectar els altres, he trobat en les anomenades Sagrades Escriptures la solució a la meva qüestió constitucional. L’Antic Testament és un procés amb virtuts i defectes propis del ser humà interpretant la voluntat divina que desemboca en els evangelis del Nou Testament, escrit per persones amb els corresponents defectes però amb un missatge engrescador perquè ens defineix com ha de ser el ser humà en el món. No debades són les persones les que gaudeixen i pateixen les virtuts i els defectes de les societats constituïdes i programades amb lleis humanes. Per què les persones hi tenen dret a decidir quin ha de ser vel seu model social. Però la bondat dels evangelis rau en el fet que defineix el fet diferencial dels humans i la seva igualtat per naturalesa i, a la vegada, les col·lectivitats amb les que s’han organitzat. En una paraula la centralitat política la gaudeix la persona però no oblidant que si per naturalesa tenen una base que les iguala, també per naturalesa tenen uns accidents que les diferencia i són aquestes diferències les que marquen quins han de ser els seus camins en la col·lectivitat i en la humanitat en general. Per començar reconeix les persones per les seves característiques que les habiliten per tasques diferenciades i que la societat necessita per organitzar-se. Però aquestes diferències no suposen drets contraris a la dignitat humana sinó deures perquè tots els humans gaudeixen de la seva dignitat. I és precisament en aquest punt on les mancances constitucionals de les nacions actuals i les seves lleis són més clares i més antinaturals. I la causa d’aquest circumstància rau en el fet de no reconèixer els drets d’algunes col·lectivitats que han estat dominades per la força i obligades a renunciar al seu model de convivència. És el cas de Catalunya. L’Evangeli, que és la constitució que he descobert, reconeix els drets dels pobles i dels estats. La lectura dels quatre evangelis és prou clara fins al punt que Jesús el responsable de la doctrina evangèlica fou crucificat per defensar els drets dels pobles. És veritat que avui hi ha teories que posen en dubte la realitat històrica de Jesucrist.  Jaume Rodri, ha escrit un llibre molt interessant i revelador, JESÚS BUSCA JESÚS. L’absència de documents històrics, que no se’n troben, no desmenteix la bondat de la doctrina. Vivim en una societat acostumada a qui ho diu, més que no pas a què diu. Personalment allò que crec important és la presència de la doctrina evangèlica, independentment de qui ho ha escrit o ho ha revelat. La comprensió de la mateixa i la seva posada en pràctica ens hi portarà. Perquè aquest Jesús que es busca a ell mateix en l’evangeli no és altre que cada persona que hauria de ser imatge als ulls del món, el ser humà definit en els evangelis. No és aquesta la idea predominant als nostres dies i les seves conseqüències ens haurien de fer pensar per treballar per un món més just i més respectuós envers les persones. El llibre de Jaume Rodri porta un missatge molt engrescador per humà i per transcendent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada