Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dissabte, 30 de juliol de 2016

Amb Carme Forcadell i el Parlament de Catalunya“El dret a l’autodeterminació no existeix a cap Constitució de cap país del món”. Paraules del President d’Espanya, Sr. Mariano Rajoy. Per què començo el meu comentari amb aquestes paraules. Senzillament per què és l’argument de fons per sancionar la Presidenta del Parlament Català per haver permès la votació sobre la continuïtat del procés de Catalunya cap a la independència. És veritat que la Constitució no parla del dret a decidir o de l’autodeterminació, però el no parlar-ne no significa que hi estigui en contra. És veritat que en l’art. 8, 1 parla de la funció de les forces armades de garantir la unitat nacional però també és veritat segons els Convenis de Viena de 1969 i 1985 “pacta sunt servenda” (els pactes s’han de complir) pels estats que els han signat. Espanya ha signat la DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS i ELS PACTES INTERNACIONALS DELS DRETS CIVILS, POLÍTICS I ECONÒMICS i aquesta pactes avalen el dret a l’autodeterminació dels pobles. L’ONU, a la que Espanya pertany, considera que els pactes internacionals esmentats són complement de la Declaració Universal dels Drets Humans que forma part de la CARTA INTERNACIONAAL DELS DRETS HUMANS”. El Sr. Mariano Rajoy no pot al·legar desconeixement perquè els han signat cent seixanta estats, Espanya inclosa, el que significa que té el deure de complir-los. Alega que Catalunya no ha estat mai un referent de nació.
Li sap greu que sigui més antiga que Espanya. Referent a que cap Constitució de cap país del món té present l’autodeterminació, li recordo que existeixen vint cartes magnes que reconeixen el dret a l’autodeterminació i algunes també el de secessió. I algunes frontereres, com la de França i la de Portugal. Per argumentar millor el problema, la  Constitució Espanyola en el seu article 10, 2, diu: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS i el tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.”  Cal recordar que la Constitució Espanyola políticament no s’oposa al dret dels ciutadans a decidir sobre el model de país que volen i jurídicament no existeix cap tribunal amb facultat de prohibir i limitar el pensament dels ciutadans, Opino que algun article de la Constitució contradiu voluntats fonamentals de la Nació Espanyola. Tema per un altre article. Acabo amb la Sentència del Tribunal Internacional de Justícia de la Haia, del 22-07-2010. Carme Forcadell té la legislació internacional signada per Espanya al seu favor.

2 comentaris:

  1. Fem ne difussio!!Escanya te totes les de perdre a la partida,però molts articulistes s entosdudrixen a dir el contrari assegurant que els espanyols estan fent pressions la es canvi i la normativa internacional sobre la secessió de territoris dins la Unió. .creant confusió

    ResponElimina
  2. Fem ne difussio!!Escanya te totes les de perdre a la partida,però molts articulistes s entosdudrixen a dir el contrari assegurant que els espanyols estan fent pressions la es canvi i la normativa internacional sobre la secessió de territoris dins la Unió. .creant confusió

    ResponElimina