Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dimarts, 2 d’agost de 2016

Ha d'obeïr Catalunya la sentència del Constitucional?Penso sincerament que amb la llei a la mà, el Parlament de Catalunya ha de continuar el procés resultat del mandat del poble i crec que amb la llei espanyola a la mà i amb els pactes internacionals signats la postura d’obediència a la ciutadania és legal i no es pot al·legar desobediència de cap mena. En què em baso? En la mateixa Constitució que reconeix basar-se en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els Pactes Internacionals de drets econòmics, socials i culturals, signats per l’estat espanyol. L’article 1, del Pacte dels Drets Internacionals afirma el Dret a la lliure determinació dels pobles. Afegim-hi dues mostres de la Declaració Universal dels Drets Humans: un dels considerants, base de la declaració, diu: ”Considerant que és essencial que els drets humans siguin protegits per un règim de dret per tal que les persones no es vegin forçades, com a últim recurs, a la rebel·lió contra la tirania i l’opressió...” i el paràgraf 3 de l’article 21: “La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels poders públics; aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar jurídicament per sufragi universal igual i secret, o seguint qualsevol procediment equivalent que asseguri la llibertat de vot”. L’estat espanyol està obligat al compliment d’aquests articles. Li obliga la Constitució que reconeix la incidència dels pactes en ella mateixa i li obliga haver-los signat. No li serveix al govern espanyol el subterfugi de que Catalunya no ha estat mai una nació o un poble quan la Constitució reconeix que és una nacionalitat. Que significa nacionalitat? Que hi ha hagut un procés de formació i s’ha complert. No pot tampoc aixoplugar-se en el paraigua que la Declaració dels Drets Humans es refereix a les persones, no als pobles, però aquest incís no és vàlid per que reconeix el dret a les persones a formar col·lectivitats. Si dos milions de persones, amb  la Declaració a la mà, ho demanen se’ls hi dirà que no hi tenen dret? El Considerant esmentat és prou clar. Al·legarà l’estat espanyol que Catalunya no es troba sotmesa i oprimida. Només cal repassar el comportament dels darrers anys i com raonen algunes autonomies la independència de Catalunya. Els hi preocupa els diners que no podran rebre si s’independitza. Només les formes adoptades per l’estat espanyol davant la voluntat catalana d’independitzar-se demostren a les clares que Catalunya la consideren una regió dominada i controlada. Penso sincerament que Catalunya té tot el dret de continuar el procés, que Espanya ha de reconsiderar la seva política i que el Tribunal Constitucional ha actuat fora de context i complint ordres. Han complert allò que la vicepresidenta va exposar haver de complir el Tribunal. El DUI és conseqüència d’una política antidemocràtica sense tenir en compte els pactes signats i el procés històric de la configuració de l’Europa del segle XXI. I no és la primera vegada que amb el DUI una nació es proclama estat en el món civilitzat. Democràticament hauria de ser amb el RUI, referèndum unilateral d’independència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada