Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dilluns, 14 de novembre de 2016

Carta oberta al President del Govern d’EspanyaExcel·lència:
                       Des de la senzillesa d’un ciutadà català, constitucionalment espanyol, per l’amor que sento per Catalunya, el meu país, i recolzat en la Constiutució espanyola que em reconeix sobirà, em dirigeixo a V.E. per, amb la Constitució a la mà, demanar-li un tractament més democràtic de la meva nació, perquè Catalunya, com tots els pobles del món tenen tot el dret natural, que és superior a les lleis escrites, d’organitzar-se políticament d’acord amb la voluntat de la majoria dels seus ciutadans, voluntat que recolzen la Declaració Universal dels Drets Humans i els Pactes internacionals signats per Espanya. A  V.Excel·lència, que emparant-se amb la Constitució no ha acceptat cap diàleg amb el Govern Català, li demano que reflexioni amb mí el Preàmbul de la Constitució, preàmbul que no tè poder de llei, però que és la filosofia de la llei constitucional.
Excel·lència, les primeres paraules són prou significatives: “ La Nació espanyola, amb el desig d’establir la justícia, la llibertat i la seguretat i de promoure el bé de tots els que la integren, en us de la seva sobirania proclama la voluntat de:
(dues observacions: la Constitució és un desig. No ho entenc, per què encara que no es compleixi sempre continua sent un desig. Segon, “us de la seva sobirania”, la nació no és sobirana, els sobirans són els ciutadans i  democràticament la seva voluntat mai esdevé una veritat absoluta, sinò diferents voluntats. La voluntat de la Nació expressada pels ciutadans sempre será relativa i proporcional.)
“Garantir la convivència democràtica dins la Constitució i les lleis de conformitat  amb un ordre econòmic i social just”.
( La Constitució des de la seva proclamació ha garantit una conivència justa? Com s’expliquen els odis envers Catalunya i en els que V.E. també hi té part, recordi que va demanar signatures contra Catalunya. L’ordre econòmic actual d’Espanya és just, quan la majoria dels hispans tenen feina d’arribar a fi de més? No dedicar l’atenció deguda a l’Eix Mediterrani és treballar per un odre econòmic just? És socialment just el tracte diferent entre autonomies, per exemple en les línies d’alta velocitat? La llista és molt llarga Execl·lència.)
“Consolidar un estat de dret que asseguri l’imperi de la llei com a expressió de la voluntat popular”.
(No li sembla Sr. President que seria millor assegurar la viabilitat de la voluntat popular que constiutucionalment és sobirana i no fer servir la llei per obstruir-la en les seves manifestacions justes perquè constiutucionalment és sobirana? És veritat que es pot equivocar, però també la cambra legislativa. Els diputats i senadors també són persones lliures i amb dret a equivocar-se. Però els errors són principis de millora, no només de càstig.)
“Protegir tots els espanyols i els Pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions”.
(per començar a què bé la distinció entre “tots els espanyols” i “els pobles d’Espanya”. És una declaració clara que en el territori espanyol hi viuen pobles que no ho són. Si se’ls hi vol garantir l’exercici dels seus drets, perquè es nega a Catalunya el dret a un referéndum. La gramàtica diu el que diu. Protegir és unificar els escolars castellanitzant els catalans?. Protegir és impedir les Selecions esportives catalanes, basques i gallegues de participar internacionalment? Protegir és imposar la mateixa escolarització a Catalunya que a Extremadura, per exemple?)
“Promoure el progrès de la cultura i de l’economia per tal d’assegurar a tothom una qualitat de vida digna”.
(Només un retret. Que els jubilats no tinguin dret a publicar llibres sota pena de perdre la pensió, significa promoure la cultura? Un jubilat que publica contribueix econòmicament amb els impostos que li pertoca i dóna feina a editorials, distribuidores i llibreries. I a la vegada aporta la seva experiència que també és un valor social, cultural i en certa manera econòmic.)
“Establir una societat democràtica avançada”.
(Veritablement la democràcia espanyola és avançada? L’actuació dels partits majoritaris en el darrer procès per formar govern ha demostrat clarament la seva feblesa i pobresa.)
“Co·laborar a l’enfortiment d’unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la terra.”
(Galitzia, Euskadi, Catalunya no són pobles de la terra? La col·laboració de que parla el Preàmbul constitucional no és pot dir que hagi estat pacífica i eficaç. No cal citar fets, ni exemples.)
Excel·lència amb la filosofia de la Constitució dedueixo que la política espanyola, a nivell interior i no parlem d’exterior, està massa malalta. La medecina està en la mateixa Constitució. El paràgraf 2 de l’art. 10 de la Constitució  és una línea a seguir: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran d’acord amb la Declaració universal dels drets humans i els tractats i acords internacionals sobre aquestes matèries ratificades per Espanya.”
Excel·lentíssim Sr. President del Govern Espanyol només el desig d’una convivència en pau m’ha animat a escriure aquestes ratlles. Una Europa Unida és una Europa en que tots els seus pobles i Catalunya n’és un, col·laboren a tots nivells per a una convivència en pau.
Amb totes els meus respectes i solidaritat amb el poble espanyol
Joan Sala Vila, DNI 16.310,634.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada