Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dimarts, 3 de gener de 2017

La Constitució garantia del benestar de tots els ciutadansEn una etapa històrica com estem vivint els catalans i la constant referència que des de l’estat se’ns està dient que és il·legal constitucionalment els procès català per la independencia, m’he imposat el deure d’escriure un comentari setmanal en base a l’articulat de la Constitució perquè estic convençut que garanteix la llibertat dels ciutadans que actualment s’identifiquen amb el DNI espanyol. Al defensar el meu dret de llibertat i independència no faig res més que garantir la meva integritat com a persona. I els primers pasos amb la Constitució de guía en la primera ratlla ens diu que la Nació Espanyola es dóna la Constitució “amb el desig d’establir la justicia, la llibertat i la seguretat i de promoure el bé de tots els que la integren”. Em crida molt l’atenció lam paraula “desig” perquè un desig pot ser permanent assentat en la inoperància. I desprès dels anys de la seva implantació en molts aspectos el desig encara continua, tant en la justicia, com en la llibertat i la seguretat i en el bé de tots els que la integren la nació espanyola. Comencem per la justicia:
a)      És just que una gran majoria d’espanyol voregin una greu pobresa i uns pocs nedin en l’opulència? Continúa en un desig.
b)      És practica igual per a tothom? De paraula ens diuen que sí, però a l’hora de les veritats, sembla ser que no. No és tracta igual a un pobre que roba un pa perqquè no pot menjar, que a un que roba milions i estafa a la nació. Continúa el desig.
c)      És just que a l’escola s’imposi per la força una llengua que no és la pròpia, que s’omposi una model d’ensenyament que no encaixa amb la personalitat de l’alumne, que no es tingui present les característiques locals i comarcals i que un alumne de Càceres sigui instruit igual que un de Mallorca? El desig continua
I si parlem de llibertat, com ens trobem? Només paro esment en Catalunya: no es respecte el català, començant per les instiutucions judicials que la imposen malgrat afirmar la Constitució que és llengua pròpia.
Si parlem de seguretat, a què ens referim? A l’assistència policial? Segur? I si parlem de gaudir d’una vida digna, la tenen tots els espanyols avui dia?
Es veritat que es promou el bé de tots els que integren la Nació Espanyola? Només un exemple. Es promovia el bé de tots els espanyols amb la construcció dels dipòsits de gas a la costa meditarrànea? Es practicà la justícia, i la seguretat i la promoció del bé amb l’indemnització multimilionària a l’empresa constructora i gestora del negoci? Dissortadament ha quedat en desig. I la llista és més llarga. Cada vegada que llegeixo la Constitució me n’adono de quan lluny està el seu compliment en relació a la integritat de les persones. Poden dir que m’equivoco, però és la meva opinió i amb la convicció que no estic sol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada