Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dimarts, 14 de febrer de 2017

Sr. Rajoy, llegim la Constitució?Article 2.- “La Constitució es fonamenta en la indisoluble unitat de la Nació Espanyola, pàtria comuna e indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre elles”.
Sr. Rajoy, si la nació espanyol és indisoluble, perquè amb el canvi de règim no vàreu conservar les lleis franquistes que per a ells també era indisoluble. Amb la història resulta que no ho é spas perquè canvia el règim, canvia la llei. El canvi de llei de la democracia reconeix que no és pàtria comuna i si durant el canvi no ho era, perquè ho ha ser ara? El canvi de la transició no el van votar tots els espanyols i la Constitució tampoc.
També cal observar que el comportament del seu partit tampoc ha respectat la indisoluble i indivisible pàtria de tots els espanyols. Nomès recordar-li les campanyes contra els bens catalans que vos vàreu protagonitzar. Vos vàreu dividir. CXal ser coherent.
L’afirmació de reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats, tampoc ha estat respectada. Si les autonomies tenen drets, perquè no es respecten les seves dicissions i lleis i el ghovern que vos presidiu les envía al Tribunal Constitucional que amb les seves regulacions no respecte el dret de les autonomies? Sr. Rajoy,el Tribunal amb el seu vist i plau, dissolt in divideix la nació espanyola. No cal anar massa lluny, l’Estatut disminuit i espoliat va patir anul·lacions d’articles que amb el mateuix redactat a altres autonomies no se’ls hi va suspendre. Qui divideix?
Vos amb les vostres paraules reconeix que no tots els ciutadans de la pell de brau són espanyols quan parleu dels independentistes, jo ho sóc i amb la Constitució m`heu de rrespectar i no ho feu. Tots els ciutadans espanyols, i ho són tots els que gaudeixen o pateixen del DNI, mereixen ser respectats i vos els tracteu d’irresponsables pel sol fet der ser independentistes. On és el respecte a la Constitució? Amb quina autoritat i credibilitat em podeu demanar respecte a la llei a mi independentista, si em tracteu d’irresponsable? Però, com jo, a Catalunya hi ha més de dos milions i mig de persones que pensen igual. És correcte menystenir amb les vostres paraules un nombre tal de ciuitadans, encara espanyols, però que només volen ser catalans. I més encara, la Constitució li permet les amenaces del discurs en que diu la la independencia és una amputació terrible i dolorosa. Qui amputa, el català que paga els seus impostos, és pacifista i solidari o el Partit del Govern d’Espanya acusat als tribunals de corrupte?
La unitat d’Espanya es conserva amb una convivència en pau, solidària, respectuosa amb les diferències i amb un gran respecte a les persones. I aquest principi que és la base de la Constitució amb Catalunya no el compliu i qui no compleix és el jardiner que poda i fa sagnar les plantes. Entrar a fons en la Constitució porta a respectar el procès de la hostòria i a respectar la voluntat dels pobles amb personalitat, identitat, història i dret natural. La Constitució, si és una bona Constitució, no será mai contrària al dret natural, al procès de la història i no donarà motiu per poder-la manipular. Sr. Rajoy, amb el respecte màxim a la Constitució Espanyola, Catalunya serà independent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada